תקנון ומדיניות הזמנת מופעים ביוון

תקנון ומדיניות הזמנת מופעים ביוון

יש לאשר הגעה בשליחת מסרון ב- WhatsApp או בטלפון הקווי של לילות יוון ביום ההזמנה עד 16:00, ללא אישור ההזמנה לא תכובד I ניתן לבטל הזמנה רגילה עד 24 שעות מתחילת המופע בשליחת מסרון או בשיחה למרכז ההזמנות של לילות יוון I לא ניתן לבטל הזמנה לשולחנות VIP I לאחר ביצוע תשלום מראש או לאחר העברת מקדמה עבור הזמנה למועדון אין החזר כספי ן לילות יוון אינה אחראית לכל ביטול או שינוי במופע  Iלמועדון הזכות הבלעדית והיחידה לשנות את התכנית האמנותית בכל עת ו/או צורה I  שעות תחילת וסיום המופע ניתנים לשינוי I לילות יוון אינה נושאת באחריות, מכל מין וסוג שהוא בין אם במישרין ובין אם בעקיפין לתוכן המופע I ההזמנה מתבצעת בכפוף להוראות ו/או להנחיות ו/או לכללים של המועדון בו מתקיים המופע ומאפשרת שמירת מקומות ישיבה סביב שולחן לפי בחירת הסדרן I מחירי הכניסה, בקבוקים יכולים להשתנות בהחלטת המועדונים ן אין להגיע לאחר שעת ההגעה המצוינת בטופס, במידה ולא הופעתם בזמן המועדון רשאי לבטל את ההזמנה