תקנון הזמנת שירותים

תקנון ומדיניות הזמנת שירותי הסעות, טיולים והפלגות

ניתן לבטל את השירות עד 48 ממועד ההזמנה בוואטסאפ או במייל הרשומים בפרטי יצירת הקשר | אם ברצונכם להודיע על שינוי בהזמנת השירות יש ליצור קשר עם לילות יוון בהודעה מראש | אי הגעה, איחור או אי ניצול השירות אינה מאפשרת למזמין השירות זיכוי או החזר כספי | במקרה של איחור העולה על 15 דקות אנו רשאים לבטל את השירות | שינויים במסלול לא ניתנים לשינוי לאחר ביצוע ההזמנה | להוספה או עדכון של אחד מפרטי ההזמנה יש ליצור קשר עם לילות יוון מראש במוקד שלנו | השירות יינתן כנגד כרטיס אשראי לביטחון | לילות יוון אינה אחראית לכל נזק או פגיעה ברכוש אישי, פציעה או פגיעה גופנית שעלולה חלילה להתרחש במהלך הנסיעה לנוסעים לא תהינה כל תביעות או טענות | השירות ניתן על ידי ספקים חיצוניים והמחירים נקבעים על ידם